Imprint

Aruba Business Center s.r.o.

Member of VENTA Real Estate Group

Sk-821 04 Bratislava
Galvaniho 7/D

T +421 2 3266 0211
E office@aruba-bc.com

IČO: 35875496
DRČ: 2021793455
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 30649 / B
Členský štát: Slovensko

Autorské práva:

Všetky obrázky a informácie podliehajú autorským právam držiteľa licencie a nesmú byť použité bez výslovného súhlasu držiteľa licencie. Webová stránka www.aruba-bc.com obsahuje odkazy na webové stránky tretích strán, ktoré spravujú iní. Tieto odkazy sú poskytnuté iba pre vašu podporu a nepredstavujú súhlas s obsahom týchto webových stránok zo strany držiteľa licencie. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za obsah, dostupnosť, správnosť či presnosť takýchto stránok. Akýkoľvek prístup k webovým stránkam tretích strán prostredníctvom týchto odkazov je na vašu vlastnú zodpovednosť. Táto webstránka používa Google Analytics, službu analýzy webových stránok poskytovanú spoločnosťou Google Inc. („Google“).

Vyhlásenie:

Všetky informácie a popisy boli zostavené s maximálnou starostlivosťou. Na presnosť obsahu sa nevzťahuje žiadna záruka. Výnimku tvoria chyby, ako aj doslovné a frázové omyly.

Koncept, web dizajn a technická realizácia:

WESEO Internetagentur
T +43 / 800 / 400 877
E office@weseo.at
I www.weseo.at