Ochrana súkromia

Vaše súkromie a ochrana vašich osobných údajov je pre nás dôležitá, preto spracúvame vaše údaje výhradne v súlade so zákonmi a právnymi nariadeniami, osobitne s GDPR a rakúskym Zákonom o telekomunikáciách z roku 2003. V našich zásadách o spracovaní osobných údajov vás informujeme o spracovaní údajov súvisiacimi s našou webovou stránkou.

Keď nás kontaktujete

Keď nás kontaktujete prostredníctvom e-mailu alebo jedného z našich webových formulárov, uchovávame vaše údaje po dobu 6 mesiacov, aby sme boli schopní spracovať vašu otázku a vybaviť prípadné doplňujúce otázky. Bez vášho súhlasu nesprístupňujeme vaše informácie tretím stranám.

Cookies

Naša webová stránka používa tzv. cookies. Cookie je malý textový súbor, ktorý sa ukladá v prehliadači vášho počítača alebo mobilného zariadenia a je následne vyvolaný počas vašich nasledujúcich návštev. Cookies nespôsobujú žiadnu škodu.

Používame cookies, aby sme vám umožnili čo najlepšiu funkčnosť. Niektoré cookies zostávajú uložené vo vašom zariadení, až kým ich nezmažete. Umožňujú nám rozpoznať váš prehliadač počas následných návštev.

Ak s takýmto postupom nesúhlasíte, môžete si nastaviť váš prehliadač, aby vás informoval o nastavení cookies. Toto vám takisto umožňuje povoliť špecifické cookie.

Deaktivácia cookies môže spôsobiť obmedzenie funkčnosti našej webovej stránky.

Mapy Google

Používame fonty („Google Fonts“) poskytované spoločnosťou Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Zásady ochrany osobných údajov: https://www.google.com/policies/privacy/, Nesúhlas: https://adssettings.google.com/authenticated.

Google Fonts

Používame fonty („Google Fonts“) poskytované spoločnosťou Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Zásady ochrany osobných údajov: https://www.google.com/policies/privacy/, Nesúhlas: https://adssettings.google.com/authenticated.

ReCaptcha spoločnosti Google

Používame funkciu „ReCaptcha“, aby sme zabránili internetovým botom napr. vyplniť on-line formuláre, poskytovanú spoločnosťou Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Zásady ochrany osobných údajov: https://www.google.com/policies/privacy/, Nesúhlas: https://adssettings.google.com/authenticated.

Analýza webových stránok

Naša webová stránka používa funkcie poskytované službou Google Analytics, ktorú poskytuje spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Toto znamená, že používame cookies, čo nám umožňuje analyzovať využitie našej stránky návštevníkmi. Informácie, ktoré sú vygenerované počas tohto procesu, sú spracované a uložené na serveri spoločnosti Google v USA. Môžete tomu zabrániť tak, že si nastavíte svoj prehliadač, aby neukladal žiadne cookies.

Uzatvorili sme zmluvu s poskytovateľom, ktorá spĺňa podmienky pre spracovanie údajov.

V súlade s GDPR máme oprávnený záujem na zlepšovaní našich ponúk a našej webovej stránky. Aby sme mohli riadne chrániť údaje našich užívateľov, používame namiesto údajov pseudonymy.

Zaznamenáme vašu IP adresu a hneď ako je zaznamenaná, použijeme proces zmeny na pseudonym, ako je napr. vymazanie poslednej 8 bitovej jednotky. Takto môže byť vaša IP adresa lokalizovaná iba približne.

Spracovanie údajov je založené na právnych predpisoch §96 ods. 3 zákona TKG (Telekomunikačný zákon 2003) ako aj článku 6 ods. 1 písm. a (dohoda) a/alebo f (oprávnený záujem) smerníc GDPR.

Okrem toho je spoločnosť Google certifikovaná v súlade s tzv. Štítom ochrany osobných údajov, a preto garantuje dodržiavanie európskych zákonov na ochranu súkromia (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Užívateľské informácie sú uložené po dobu 14 mesiacov.

Podrobné informácie týkajúce sa používania osobných údajov spoločnosťou Google ako aj vaše možnosti týkajúce sa nastavení a nesúhlasu môžete nájsť na nasledujúcich webstránkach spoločnosti Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners („Ako Google využíva informácie zo stránok či aplikácií, ktoré využívajú naše služby“), http://www.google.com/policies/technologies/ads („Reklama“), http://www.google.de/settings/ads (Kontrolujte informácie, ktoré Google používa na zobrazenie reklamy pre vás”).

Vaše práva

Máte právo vyžiadať si informácie o osobných údajoch, ktoré o vás máme, právo na opravu, vymazanie, zablokovanie a prenos vašich osobných údajov, ako aj právo zrieknutia sa a námietky. V prípade, že sa domnievate, že naše spracovanie vašich údajov nie je v súlade so zákonom o ochrane údajov alebo sa vám zdá, že váš nárok na ochranu údajov bol akýmkoľvek spôsobom porušený, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu. Vašu sťažnosť môžete zaslať Úradu na ochranu osobných údajov.

Môžete nás kontaktovať prostredníctvom nasledujúcich kontaktných údajov:

Aruba Business Center s.r.o.

Sk-821 04 Bratislava
Galvaniho 7/D
T +421 2 3266 0211
E office@aruba-bc.com